Rola specjalisty ds. Rehabilitacji

Rehabilitacja to szerokie pojęcie, które obejmuje różne dyscypliny, w tym psychologię, terapię zajęciową, fizjoterapię i patologię mowy. Rehabilitacja, zwana także medycyną rehabilitacyjną, to dziedzina praktyki medycznej, której celem jest poprawa i przywrócenie jakości życia i sprawności osób z niepełnosprawnością ruchową lub fizyczną spowodowaną urazem.

Słowo „rehabilitacja” pochodzi od greckiego rdzenia oznaczającego „naprawę”, „wyleczenie” lub „powrót do normalności”. Programy rehabilitacyjne mają na celu poprawę mobilności, zmniejszenie bólu, zwiększenie funkcji i zmniejszenie ryzyka kontuzji.

W większości przypadków program rehabilitacji będzie obejmował leki i fizjoterapię w celu zaspokojenia potrzeb danej osoby. Pierwszym krokiem w procesie rehabilitacji jest ocena stopnia niepełnosprawności. Proces oceny jest ważną częścią procesu rehabilitacji, ponieważ pomaga określić, jaki rodzaj leczenia jest najlepszy dla pacjenta i może pomóc specjaliście rehabilitacji w podjęciu decyzji, które leki lub urządzenia będą potrzebne pacjentowi.

Po ocenie stopnia niepełnosprawności specjalista rehabilitacji rozpocznie proces rehabilitacji od określenia ciężkości i zakresu niepełnosprawności oraz jej wpływu na codzienne funkcjonowanie danej osoby. Po określeniu stopnia niepełnosprawności specjalista rehabilitacji przystąpi do opracowywania odpowiedniego programu rehabilitacji, który będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom danej osoby.

Specjalista rehabilitacji opracuje następnie program rehabilitacji pacjenta,

który obejmuje fizjoterapię, rehabilitacyjną terapię zajęciową i patologię mowy. Celem każdego etapu rehabilitacji jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu zdolności do uczestniczenia w codziennych czynnościach, w tym w pracy, rekreacji, zajęciach towarzyskich i szkole. Proces ten jest kontynuowany poprzez regularne oceny, raporty z postępów i wizyty kontrolne.

W zależności od stopnia upośledzenia, zakresu niepełnosprawności, rodzaju ośrodka rehabilitacyjnego, w którym dana osoba została przyjęta, i innych czynników, powrót do zdrowia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Niepełnosprawność fizyczna danej osoby, ośrodki rehabilitacji i inne czynniki wpływające na szybkość i skuteczność powrotu do zdrowia mają wpływ na szybkość i skuteczność powrotu do zdrowia. Specjaliści rehabilitacji są odpowiedzialni za opracowanie programu uwzględniającego te czynniki i zapewniającego pacjentowi większy komfort podczas leczenia w ośrodku odwykowym.

Wiele programów rehabilitacji obejmuje zarówno fizjoterapię, jak i rehabilitacyjną terapię https://krakow.bodymove.pl/ . Fizjoterapia obejmuje takie rzeczy, jak ćwiczenia, masaż, maszyny do ćwiczeń i fizjoterapie, takie jak terapeutyczne pływanie i chodzenie. Terapia zajęciowa rehabilitacyjna jest inna, ponieważ obejmuje takie rzeczy, jak rehabilitacja fizyczna, trening umiejętności dla określonych zawodów i czynności oraz terapia zajęciowa. Ten program rehabilitacji jest często bardziej intensywny niż fizjoterapia.

Kiedy osoba zostanie wypisana z ośrodka odwykowego, będzie potrzebować wsparcia rodziny, przyjaciół, pracownika służby zdrowia, a także lekarza i terapeuty. Ośrodki rehabilitacyjne świadczą wiele usług, w tym ocenę medyczną i psychologiczną, poradnictwo, planowanie opieki i skierowania. Pacjenci niewymagający opieki w domu opieki mogą być również leczeni w różnych warunkach, w tym w placówkach prywatnych i publicznych, w tym w szpitalach i na specjalistycznych oddziałach rehabilitacyjnych.

W placówce rehabilitacyjnej specjalista rehabilitacji będzie nadzorował medyczne aspekty programu rehabilitacji. Dokona przeglądu procedur fizjoterapii i rehabilitacji zajęciowej, planu leczenia pacjenta i postępów pacjenta w zakresie funkcjonowania fizycznego i / lub zawodowego. Zespół ten opracuje również plan zapewnienia pacjentowi niezbędnej opieki medycznej i psychiatrycznej. Specjalista rehabilitacji powinien być w stanie określić, kiedy pacjent potrzebuje specjalnej pomocy i może być zobowiązany do poszukiwania dalszych informacji na temat konkretnego przypadku.

Zadaniem rehabilitanta jest baczne obserwowanie postępów pacjenta i ocena, czy postępuje on prawidłowo. Specjalista rehabilitacji będzie monitorował postępy pacjenta za pomocą szeregu narzędzi, w tym notatek z postępów, fotografii, wykresów, wykresów i ewentualnych raportów medycznych. Specjalista może poprosić pacjenta o udzielenie informacji o postępach w ankiecie telefonicznej, osobistej rozmowie lub osobiście.