Informacje o rehabilitacji fizycznej

Rehabilitacja i fizjoterapia, zwana również fizjoterapią, to interdyscyplinarna dziedzina medycyny, której celem jest poprawa i przywrócenie jakości życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną lub urazami. Głównym celem tej gałęzi medycyny jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie w celu zapobiegania dalszej niepełnosprawności. W szczególności rehabilitacja fizyczna jest stosowana w leczeniu poważnych urazów lub chorób, które mogą być wynikiem wypadków, urazów przy pracy lub klęski żywiołowej.

Warunkiem powodzenia rehabilitacji fizycznej jest zapewnienie wsparcia fizycznego i psychologicznego.

Rehabilitację fizyczną można podzielić na ostrą, podostrą lub przewlekłą. Ostra rehabilitacja fizyczna zwykle rozpoczyna się w ciągu dwóch tygodni od momentu, gdy poszkodowany po raz pierwszy zauważy objawy urazu.

Podostra rehabilitacja fizyczna może rozpocząć się już po sześciu miesiącach od pierwszego urazu lub choroby. Ta forma rehabilitacji jest zwykle polecana osobom, które powoli dochodzą do siebie po operacji, poważnym wypadku lub urazie. W rehabilitacji podostrej głównym celem jest pomoc pacjentowi w zwiększeniu siły mięśniowej, poprawie równowagi oraz poprawie elastyczności mięśni i stawów. Połączenie ćwiczeń, masażu, stymulacji elektrycznej i rozciągania jest zwykle stosowane w celu zwiększenia siły i poprawy mobilności. W niektórych przypadkach fizjoterapeuci mogą przepisać pacjentom program ćwiczeń.

Przewlekła rehabilitacja fizyczna jest zwykle zalecana osobom z przewlekłymi schorzeniami fizycznymi. Przewlekłe schorzenia fizyczne obejmują między innymi cukrzycę, zapalenie stawów i stwardnienie rozsiane. W przypadku przewlekłych form rehabilitacji celem jest zwykle przywrócenie zdolności funkcjonalnej jednostki i / lub poprawa jakości jej życia.

W przypadku przewlekłych form rehabilitacji fizycznej ważne jest, aby stosować najskuteczniejszą formę leczenia, która obejmuje wszystkie aspekty leczenia stanów ostrych. Niektóre przykłady zabiegów stosowanych w przewlekłych formach rehabilitacji fizycznej obejmują fizjoterapię, specjalne ćwiczenia, suplementy diety, a nawet zabiegi farmakologiczne. Fizjoterapeuci są również szkoleni w zakresie udzielania pomocy pacjentom z niepełnosprawnościami związanymi z zdolnościami poznawczymi i motorycznymi oraz zaburzeniami fizycznymi, takimi jak spastyczność.

W niektórych przypadkach https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/blog/zapalenie-rozciegna-podeszwowego/ fizyczna jest konieczna w przypadkach, gdy poszkodowany wymaga intensywnej rehabilitacji. Należą do nich osoby uczestniczące w wypadku samochodowym lub sportowiec, który doznał poważnych obrażeń. w takich przypadkach rehabilitacja może trwać dłużej niż czas potrzebny do wyzdrowienia pacjenta po urazie. Czasami konieczne jest także zapewnienie rehabilitacji osobom po urazach rdzenia kręgowego i przez kilka miesięcy przed podjęciem aktywności. które ponownie wymagają pełnego lub częściowego ruchu fizycznego.

Proces rehabilitacji jest zwykle długi i skomplikowany.

Przywrócenie mobilności jednostki wymaga czasu i do momentu, w którym będzie ona w stanie wykonywać codzienne czynności, brać udział w zajęciach fizycznych, prowadzić samochód i wykonywać inne czynności bez większych trudności. Nawet jeśli proces nie jest bolesny, osoba może potrzebować znacznych ilości odpoczynku po procesie rehabilitacji, aby dojść do siebie po urazie.

Rehabilitacja osób kontuzjowanych jest bardzo kosztowna i musi być prowadzona przez przeszkolonych praktyków z zakresu rehabilitacji ruchowej. Koszt rehabilitacji jest zróżnicowany w zależności od rozległości urazów i zakresu rehabilitacji pacjenta. Jest jednak szereg korzyści, które można odnieść z rehabilitacji, aw dłuższej perspektywie koszty mogą być niższe niż koszty leczenia związane z takimi urazami. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które w przeszłości miały wypadki lub choroby, które powodują niepełnosprawność fizyczną.