Pharmindex kompendium leków – niezbędnik każdego lekarza

W praktyce lekarskiej niezmiernie ważna jest możliwość szybkiego przejrzenia dostępnych na rynku leków. Profesjonalne kompendium powinno zawierać najważniejsze informacji konieczne do wypisania recepty. Należy do nich nazwa handlowa medykamentu, nazwa substancji czynnej zawartej w preparacie, jego dawkowanie, postać oraz specyfika opakowania. „Pharmindex kompendium leków” z wydawnictwa UBM Medica zawiera również opisy skrócone wszystkich środków, w których znaleźć można dodatkową charakterystykę wskazań, przeciwwskazań, jak również szczegółowe dawkowanie. W katalogu nie zabrakło dłuższych tekstów z całościowymi informacjami na temat danego lekarstwa.

Ułatwienie procesu terapeutycznego – Pharmindex kompendium leków

W książce tej znajdziemy pełny wykaz leków zarejestrowanych i dostępnych w chwili obecnej na polskim runku farmaceutycznym. Wydawnictwo ma charakter encyklopedyczny. Wszystkie opisy leków zostały skrupulatnie przygotowane i przejrzyście opisane przez lekarzy specjalistów oraz ekspertów w dziedzinie farmacji. Zaprezentowana treść została opracowana z uwzględnieniem wszelkich standardów merytorycznych. Zaliczają się do nich przede wszystkim wszelkie kwestie związane z Prawem Farmaceutycznym. Przeprowadzone zostały odpowiednie kontrole w kwestiach wątpliwych w zakresie danych, które można znaleźć w dokumentach oficjalnie zarejestrowanych. Poddano je wnikliwej analizie i zestawieniom w zakresie substancji czynnych obecnych w lekach. Każdy opis znajdujący się w „Pharmindex kompendium leków” jest w stu procentach zgodny z danymi merytorycznymi znajdującymi się w dokumentach mówiących o Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Celem wydawnictwa „Pharmindex kompendium leków” było nie tylko sumienne i skrupulatne przygotowanie listy dostępnych na rynku leków, co także przejrzysta formuła graficzna pozwalająca na wygodne korzystanie z katalogu. Podejmowanie decyzji dotyczących kierunku leczenia jest dla każdego specjalisty zadaniem wymagającym nie tylko umiejętności i rozeznania w temacie, ale i odpowiednich pomocy. Klarownie sporządzona i użyteczna pod kątem doboru informacji lista leków pomoże każdemu lekarzowi sprawnie i szybko rozpatrzeć się w dostępnych możliwościach. Charakter encyklopedyczny publikacji umożliwia łatwe poruszanie się wśród opisanych treści. Jest to niezwykle przydatne w procesie terapeutycznym, wymagającym precyzji, merytoryki oraz szybkiego czasu działania.

Pharmindex kompendium leków – zaufanie i pewność

Korzystając z kompendiów leków, mamy pewność materiałów opracowanych przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Najlepiej korzystać z takich pozycji, które nie od dziś cieszę się zaufaniem medyków. Dla lekarza istotna jest możliwość dotarcia do pełnego spektrum leków, które posiadają rejestr Europejskiej Agencji ds. Leków (European Medicines Agency) lub Ministerstwa Zdrowia. Obecnie taka lista obejmuje ponad 17 000 produktów leczniczych. Ważne jest, by przy tworzeniu takiego kompendium przeprowadzona była dwustopniowa weryfikacja merytorycznych danych. Jest ona robiona na podstawie bieżącej sytuacji na rynku. Bierze się pod uwagę również dokumentację rejestracyjną oraz Prawo Farmaceutyczne. „Pharmindex kompendium leków” jest przykładem książki tworzonej z uwzględnieniem najnowszych produktów dostępnych na rynku.

Niewątpliwie istotną kwestią przy korzystaniu z kompendiów leków jest niezależność prezentowanych informacji. Na opisy zawarte w książce nie powinny mieć najmniejszego wpływu sugestie od samych producentów o charakterze reklamowym. Dotyczy to również dystrybutorów środków farmaceutycznych, których partycypacja w sposobie formułowania danych mogłaby świadczyć o nierzetelności kompendium. To w połączeniu z aktualnością prezentowanych danych, opartych na stałej analizie produktów oferowanych na rynku, świadczy o wysokim poziomie wydawnictw, takich jak „Pharmindex kompendium leków”. Najnowsze wydanie książki, dwudzieste piąte, pochodzi z roku 2020. Publikacja zawiera 1600 stron i posiada twardą okładkę, dzięki czemu nie jest podatna na szybkie zniszczenie przy częstym korzystaniu.